اداره نيازسنجي و فراهم آوري منابع

الف)  واحد فراهم آوري منابع مکتوب: انتخاب، سفارش و فراهم آوري منابع اطلاعاتي و نيز بهنگام نمودن اين منابع با توجه به نياز محققان، متخصصان و همچنين به روز نمودن منابع از طريق کارگزاران، نمايشگاه هاي داخلي و بين المللي کتاب و ارتباط با ناشران داخلي و خارجي از جمله وظايف اين واحد است.

ب) واحد فراهم آوري منابع ديجيتال: تهيه، توليد و بايگاني منابع ديداري شنيداري و ديجيتال، اشتراک بانک هاي اطلاعاتي ديجيتال، جمع آوري کتاب هاي الکترونيکي در موضوعات مختلف ادياني و آماده سازي براي تحويل به اداره فهرست نويسي و سازماندهي منابع ديجيتال از وظايف اين واحد است.

چنانچه هنگام مطالعه يا تحقيق، به منابع خاصي نياز داشتيد که در کتابخانه موجود نبود، براي سفارش منابع مورد نياز خود و افزودن آنها به منابع کتابخانه، با انتخاب زيرمنوي مربوطه، درخواست خود را ارسال نماييد تا در اسرع وقت توسط کارگزاران اين اداره تهيه شده و در اختيار شما قرار گيرد.

فرم سفارش تهيه کتاب /  فرم سفارش تهيه نشريه /  فرم سفارش تهيه منابع ديجيتال /  فرم سفارش تهيه کتاب الکترونيکي

 

 

 

© Copyright 2013 | PouyaDesign. All Rights Reserved

کليه حقوق اين وب سايت متعلق به کتابخانه دانشگاه اديان و مذاهب مي باشد.