تماس با ما

مدير کتابخانه و اطلاع رسانی

image001

 • نام: مهدی محمدی شجاعی
 • تلفن: 02532802610 داخی 409
 • دورنگار: 32802627
 • ایمیل: آدرس ایمیل جهت جلوگیری از رباتهای هرزنامه محافظت شده اند، جهت مشاهده آنها شما نیاز به فعال ساختن جاوا اسکریپت دارید - آدرس ایمیل جهت جلوگیری از رباتهای هرزنامه محافظت شده اند، جهت مشاهده آنها شما نیاز به فعال ساختن جاوا اسکریپت دارید
 • مدرک تحصیلی: کارشناسي ارشد فلسفه

مسئول سفارش و خدمات فنی

image001

 • نام: رضا نظری صمصام
 • تلفن: 02532802610 داخی 421
 • ایمیل: آدرس ایمیل جهت جلوگیری از رباتهای هرزنامه محافظت شده اند، جهت مشاهده آنها شما نیاز به فعال ساختن جاوا اسکریپت دارید - آدرس ایمیل جهت جلوگیری از رباتهای هرزنامه محافظت شده اند، جهت مشاهده آنها شما نیاز به فعال ساختن جاوا اسکریپت دارید
 • مدرک تحصیلی: کارشناسي کتابداری

کارشناس فهرست نويسی

image001

 • نام: بهروز يل
 • تلفن: 02532802610 داخلی 424
 • ایمیل: آدرس ایمیل جهت جلوگیری از رباتهای هرزنامه محافظت شده اند، جهت مشاهده آنها شما نیاز به فعال ساختن جاوا اسکریپت دارید - آدرس ایمیل جهت جلوگیری از رباتهای هرزنامه محافظت شده اند، جهت مشاهده آنها شما نیاز به فعال ساختن جاوا اسکریپت دارید
 • مدرک تحصیلی: کارشناسی ارشد کتابداری و اطلاع رسانی

مسئول ميز امانت

image001

 • نام: علی اکبر تلخابی
 • تلفن: 02532802610 داخلی 421
 • ایمیل: آدرس ایمیل جهت جلوگیری از رباتهای هرزنامه محافظت شده اند، جهت مشاهده آنها شما نیاز به فعال ساختن جاوا اسکریپت دارید
 • مدرک تحصیلی: کارشناسی ارشد کتابداری و اطلاع رسانی
 

© Copyright 2013 | PouyaDesign. All Rights Reserved

کليه حقوق اين وب سايت متعلق به کتابخانه دانشگاه اديان و مذاهب مي باشد.