حضور کتابخانه دانشگاه ادیان و مذاهب در نمایشگاه های بین‌المللی کتاب

کتابخانه تخصصی دانشگاه ادیان و مذاهب یکی از معدود کتابخانه های فعال در حوزه ادیان و مذاهب به شمار می آید. این کتابخانه برای تامین منابع خود با اغلب مجموعه های بین المللی در جهان تبادل و ارتباط متقابل داشته و دارد. حضور در بیش از بیست و چهار نمایشگاه بین المللی نظیر؛ نمایشگاه کتاب فرانکفورت، الشارجه، تونس، قاهره، یمن، عربستان و عمان، با هدف جمع آوری منابع ارزشمند انجام پذیرفته است. به طور مثال، دو مرتبه حضور کتابخانه تخصصی دانشگاه ادیان و مذاهب در نمایشگاه بین المللی کتاب مصر با هدف جمع آوری کتب تصوف در شمال آفریقا مصادیقی از کارکرد و اقدامات مجموعه حاضر به شمار می آید. گردآوری منابع در حوزه اهل سنت با حضور در نمایشگاه بین المللی کتاب عربستان، جمع آوری منابع در زمینه زیدیه از نمایشگاه کتاب کشور یمن، دریافت منابع فرق و مذاهب اسلامی با حضور در نمایشگاه بین المللی کتاب شارجه نمونه هایی از دامنه وسیع ارتباطاتی در سطح بین المللی فی مابین کتابخانه دانشگاه ادیان و مذاهب و دیگر مراکز و رویدادهای فرهنگی در جهان محسوب می شود.


در حال حاضر کتابخانه دانشگاه ادیان و مذاهب در نمایشگاه بین المللی کتاب مسقط حصور دارد.alt


 

 

© Copyright 2013 | PouyaDesign. All Rights Reserved

کليه حقوق اين وب سايت متعلق به کتابخانه دانشگاه اديان و مذاهب مي باشد.