راه‌اندازي "پايگاه مستند مشاهير" کتابخانه تخصصي دانشگاه اديان و مذاهب

به همت اداره فهرست نويسي و سازماندهي منابع کتابخانه، "پايگاه مستند مشاهير" در برنامه جستجوي کتابخانه راه‌اندازي شد. اين پايگاه سياهه‌اي است از اسامي هشتاد و شش هزار نفر از مشاهيري که به‌عنوان پديدآور (مولف، مترجم، ويراستار، سرويراستار، مصحح، گردآورنده و ...) در ايجاد منابع کتابخانه‌ نقش داشته‌اند.

 

پيش از اين، پايگاه مستند موضوعات کتابخانه تخصصي دانشگاه اديان و مذاهب نيز راه‌اندازي شده بود. با برقراري ارتباط بين پايگاه پدر ( مستند مشاهير و موضوعات) و پايگاههاي مختلف کتابخانه که در آينده‌اي نزديک صورت خواهد گرفت، دسترسي پژوهشگران و دانشجويان به منابع مورد نياز، با سرعت و دقت بيشتري انجام خواهد گرفت.

اين پايگاه که به‌عنوان ابزاري براي فهرستنويسي كتاب‌ها تهيه شده است، اما در انواع فعاليت‌هاي سازماندهي اطلاعات به‌خوبي قابل استفاده است. در اين اثر كوشش شده است شكل اشهر نام هر شخص، با استفاده از قواعد فهرستنويسي انگلوامريكن معين شود. به همين سبب در اكثر قريب به اتفاق موارد، پس از شكل مشهورتر نام فرد، نام كوچك فرد و تاريخ تولد، و در مورد درگذشتگان تاريخ وفات آمده است. در مورد مسلماناني كه تا پايان قرن سيزدهم زيسته‌اند، نام پدر نيز به‌دنبال نام كوچك ذكر شده است. در ذيلِ نام اشهر هر فرد، شكل‌هاي كمتر مشهور نام او نيز براي تهيه ارجاع، آمده است. براي نمونه، دانشجوياني که نام اصلي "شيخ صدوق" را نمي دانند با جستجوي همان نام اشهر يعني شيخ صدوق به "ابن‌بابويه، محمدبن علي" مي رسند يا  بطور مثال با جستجوي "شيخ اکبر" به نام مستند ايشان يعني  "ابن عربي، محمدبن علي" يا نام‌هاي مختلفي که براي اين دو نفر در منابع مختلف ذکر شده است ارجاع داده مي شود:

نام مستند: ابن بابويه، محمد بن علي، ۳۱۱ -  ۳۸۱ق

ارجاع:     ابن بابويه، ابو جعفر محمد

ابن بابويه القمي

ابو جعفر ثاني

شيخ صدوق

صدوق

صدوق ثاني

نام مستند: ابن‌عربي، محمدبن علي، ۵۶۰ - ۶۳۸ق

ارجاع:     ابن العربي، ابوبکرمحمد بن علي

ابن العربي، محمدبن علي

ابن العربي، محيي الدين محمد

ابن عربي، محيي الدين محمدبن علي

اعرابي، محيي الدين

حاتمي طائي، محمدبن علي

شيخ الاکبر

شيخ اکبر

درصورت نياز به توضيح و راهنمايي بيشتر به اداره فهرست نويسي کتابخانه مراجعه نماييد.

 

© Copyright 2013 | PouyaDesign. All Rights Reserved

کليه حقوق اين وب سايت متعلق به کتابخانه دانشگاه اديان و مذاهب مي باشد.