راه اندازي "پايگاه مستند موضوعات" کتابخانه تخصصي دانشگاه اديان و مذاهب

به همت اداره فهرست‌نویسی و سازماندهی منابع کتابخانه تخصصی دانشگاه ادیان و مذاهب، پایگاه مستند موضوعات کتابخانه آماده بهره‌برداری اساتید، پژوهشگران و دانشجویان شده است. برای استفاده از مستند موضوعات کتابخانه، پس از ورود به برنامه سیمرغ، به قسمت انتخاب پایگاه‌ها رفته و "پایگاه مستند موضوعات" را انتخاب نمایید. پس از تایپ موضوع مورد نظر در قسمت جستجوی عمومی، به سرعنوان‌های موضوعی خاص، عام و فرعی دست خواهید یافت.

 

پیشرفت روزافزون اطلاعات و افزایش حجم انتشارات در جهان امروز، دسترسی سریع و صحیح به اطلاعات موردنظر را در میان انبوه اطلاعات موجود دشوار میسازد. دستیابی مؤثر به کتابها و دیگر منابع اطلاعاتی موجود در یک کتابخانه که درواقع گنجینه عظیمی از دانش بشری هستند، فقط به مدد ساماندهی صحیح و اصولی میسر است و اولین گام در این جهت، فهرستنویسی است. فهرستنویسی شامل مجموعه مراحلی است که برای ارایه اطلاعات کتابشناختی منابع موجود طی می‌شود. گزینش و ارایه این اطلاعات سازماندهی شده است که دستیابی سریع و موثر را برای جستجو کنندگان اطلاعات محقق می‌سازد.

هدایت پژوهشگران و جستجوکنندگان اطلاعات به سوی منابع صحیح اطلاعاتی، رسالت کتابداران است. وجود یک فهرست موضوعی منظم و مستند از منابع فهرستنویسی شده موجود، یکی از راه‌های دسترسی به اطلاعات است که از اتلاف وقت پژوهشگران می‌کاهد و نیاز اطلاعاتی آن‌ها را به صورتی سریع، صحیح و علمی برآورده می‌سازد. ایجاد فهرست موضوعات یا پایگاه موضوعات به عنوان یک ابزار بازیابی منابع اطلاعات موجود در کتابخانه، دارای ارزش و جایگاه خاصی است. یکی از مهم‌ترین فواید فهرست مستند موضوعات یا پایگاه مستند موضوعات آن است که نشان می‌دهد کتابخانه در موضوع‌های مختلف چه منابعی در اختیار دارد و چگونه می‌توان آن‌ها را در مجموعه بازیابی کرد. در تعریف سرعنوان موضوعی آمده است: سرعنوان های موضوعی به واژه یا عبارتی اطلاق می‌شود که در فهرست کتابخانه برای بیان موضوع یا پیام اصلی کتاب به کار می‌رود . بنابراین، کتابدار نمی‌تواند به دلخواه هر واژه یا عبارتی را که به نظر او مناسب است به منزله سرعنوان موضوعی انتخاب کند و به کار ببرد. اصل هماهنگی و یکنواختی و برگزیدن واژه‌های استاندارد، اساسی‌ترین اصل در فهرستنویسی موضوعی است و وظیفه فهرستنویس متخصص موضوعی انتخاب بهترین، دقیق‌ترین و طبیعی‌ترین کلمه یا عبارتی است که بتواند محتوای کتاب را بیان کند و مراجعه کننده را در بازیابی اطلاعات مورد نیازش یاری دهد.

از این رو، به همت اداره فهرست‌نویسی کتابخانه تخصصی دانشگاه ادیان و مذاهب، پایگاه مستند موضوعات کتابخانه آماده بهره‌برداری اساتید، پژوهشگران و دانشجویان شده است. برای استفاده از مستند موضوعی کتابخانه، پس از ورود به برنامه سیمرغ، به قسمت انتخاب پایگاه‌ها رفته و "پایگاه مستند موضوعی" را انتخاب نمایید. پس از تایپ موضوع مورد نظر در قسمت جستجوی عمومی، به سرعنوان‌های موضوعی عام، خاص و فرعی دست خواهید یافت. برای نمونه، با جستجوی عنوان "اخلاق" به سرعنوان های موضوعی خاص و فرعی و نیز ارجاعات مختلف آن به صورت زیر خواهید رسید:

اخلاق > اصول اخلاقی// تدبیر نفس// حکمت عملی// سیاست نفس// علم‌الاخلاق// فلسفه اخلاقی// وظایف اخلاقی

اخلاق – فلسفه

اخلاق اجتماعی > اجتماعی، اخلاق

اخلاق ادبی > ادبی، اخلاق

اخلاق اسلامی > اسلام -- اخلاق// مسلمانان -- اخلاق

اخلاق اسماعیلی > اسماعیلیه، اخلاق

اخلاق انسانگرا > اخلاق اومانیستی// انسانگرا، اخلاق

اخلاق ایرانی > ایرانی، اخلاق

اخلاق پزشکی > پزشکی، اخلاق و آداب

اخلاق پزشکی (اسلام) > اسلام و اخلاق پزشکی

اخلاق تطبیقی > اخلاق مقایسه‌ای// تطبیقی، اخلاق

اخلاق جدید > اخلاق مدرن

اخلاق حرفه‌ای > اخلاق شغلی// حرفه و پیشه -- اخلاق// شغل -- اخلاق

اخلاق در ادبیات

اخلاق زردشتی > زردشتی -- اخلاق// زردشتی، اخلاق// زردشتیان -- اخلاق

اخلاق شیعه > شیعه -- اخلاق

اخلاق عرفانی > اخلاق صوفیانه// تصوف -- اخلاق// عرفان -- اخلاق

اخلاق کسب و کار > اخلاق بازرگانی// اخلاق تجارت// بازرگانی -- اخلاق// کسب و کار -- اخلاق// کسب و کار -- جنبه‌های اخلاقی

اخلاق کمونیستی > اخلاق مارکسیستی// کمونیستی، اخلاق// مارکسیستی، اخلاق

اخلاق مسیحی > مسیحیان -- اخلاق// مسیحیت -- اخلاق// مسیحیت و اخلاق

اخلاق و سیاست > اخلاق سیاسی

اخلاق یهودی > یهودی، اخلاق// یهودیان -- اخلاق

ادبیات و اخلاق > اخلاق و ادبیات// ادبیات -- جنبه‌های اخلاقی و دینی// ادبیات، تأثیر// تأثیر ادبیات// کتاب و مواد خواندنی -- جنبه‌های دینی و اخلاقی

اسلام و اخلاق > اخلاق و اسلام

امور جنسی – اخلاق > اجتماعی، عفت// اخلاق ـ امور جنسی// اخلاق جنسی// پرهیزکاری اجتماعی// تقوای اجتماعی// عفت اجتماعی// عفت عمومی

امور جنسی -- جوانان – اخلاق > اخلاق ـ امور جنسی ـ جوانان// امور جنسی ـ اخلاق ـ جوانان// جوانان ـ اخلاق جنسی

دین و اخلاق > اخلاق و دین// معنویات

زبان و اخلاق > اخلاق اسلامی -- جنبه‌های زبانی// اخلاق و زبان

صبر (اخلاق اسلامی) > اخلاق اسلامی -- صبر

علم و اخلاق

غیبت (اخلاق) > بدگویی پشت کسی

غیبت (اخلاق اسلامی)

قرآن – اخلاق > اخلاق -- جنبه‌های قرآنی// اخلاق -- قرآن// قرآن و اخلاق

کارمندان – اخلاق > اخلاق کارمندی

معلمان -- اخلاق حرفه‌ای > اخلاق حرفه‌ای معلمان// اخلاق معلمی

هنر و اخلاق > اخلاق و هنر

 

 درصورت نیاز به توضیح و راهنمایی بیشتر به اداره فهرست نویسی کتابخانه مراجعه نمایید.

 

© Copyright 2013 | PouyaDesign. All Rights Reserved

کليه حقوق اين وب سايت متعلق به کتابخانه دانشگاه اديان و مذاهب مي باشد.