کتابخانه مرکز تحقیقات زن و خانواده

 

دفتر مطالعات و تحقیقات زنان، با هدف تبيين ديدگاه نظاممند دين پيرامون مسائل زن و خانواده، تعميق پژوهشها و کارشناسيهاي ديني و پاسخگويي به نيازهاي تئوريک و دفاع از مرزهاي اعتقادي در این حوزه تاسیس شده است. کتابخانه این مرکز  با بيش از 6000 هزار جلد کتاب تخصصی در حوزه زن و خانواده به زبانهاي فارسي، عربي و انگليسي و بيش از 100 پاياننامة تخصصي و بیش از 5000 مقاله زن پژوهي از جامع ترین منابع علمی مربوط به مسائل زنان در کشور است.

نشانی: قم، خیابان جمهوری ، ميدان سپاه ، بطرف ریل راه آهن ، پلاک 50.

http://www.wrc.ir

 

© Copyright 2013 | PouyaDesign. All Rights Reserved

کليه حقوق اين وب سايت متعلق به کتابخانه دانشگاه اديان و مذاهب مي باشد.