آغاز همکاري بين کتابخانه دانشگاه اديان و کتابخانه های دانشگاه مفيد و باقرالعلوم در آينده نزديک

کتابخانه دانشگاه اديان و مذاهب جهت گسترش همکاري بين کتابخانه ها و نيز جهت امکان دسترسي سهل الوصول دانشجويان دانشگاه اديان و مذاهب به منابع تخصصي کتابخانه هاي ديگر،  اقدام به برگزاري نشست و بازديد از کتابخانه دانشگاه مفيد و کتابخانه دانشگاه باقرالعلوم نموده است. در پي توافقات حاصله در اين نشست ها، تفاهم نامه همکاري مابين کتابخانه دانشگاه اديان و کتابخانه هاي مذکور ميسر خواهد گشت.

 

 

 

© Copyright 2013 | PouyaDesign. All Rights Reserved

کليه حقوق اين وب سايت متعلق به کتابخانه دانشگاه اديان و مذاهب مي باشد.