راه اندازي ميز مرجع کتابخانه دانشگاه اديان و مذاهب

 

با توجه به نياز و درخوست مکرر اعضاء محترم کتابخانه در مورد نحوه استفاده از خدمات کتابخانه اي نظير: جستجوي منابع در نرم افزار، تمديد کتاب، مشکلات مربوط به پيدا کردن محل کتاب در مخزن و ...؛ کتابخانه دانشگاه اديان در جهت خدمات رساني مطلوب به اعضاء محترم اقدام به راه اندازي خدمات ميز مرجع نموده است. کليه دانشجويان و پژوهشگران گرامي مي توانند از خدمات اين حوزه در مخزن کتابخانه بهره مند گردند.

 

ساعت کار ميز مرجع:

روزهاي فرد از ساعت: 10 الي 12

روزهاي زوج از ساعت 15 الي 17

 

خدمات ميز مرجع شامل موارد ذيل مي باشد:

پاسخگويى به سؤالات مرجع؛

آشنا كردن مراجعان كتابخانه به روش استفاده از كامپيوتر در بازيابى منابع مورد نظر؛

آموزش شناخت منابع مرجع و روش هاى بهره گيرى از منابع مرجع؛
كمك به مراجعان براى يافتن اطلاعات مورد نياز از طريق رسانه هاى رايانه اى ساده؛

راهنمايى براى يافتن اطلاعات كتاب شناختى ساده؛

ايجاد امكانات مناسب براى استفاده مراجعان از كامپيوتر براى كسب اطلاعات؛

جستجو و پيشنهاد تهيه منابع مرجع رايانه اى؛

تشريح نظم و تربيت مواد كتابخانه براى مراجعان؛
كمك به مراجعان در استفاده از فهرست كتابخانه؛
كمك فردى به مراجعان براى يافتن و انتخاب مطالب خاص مورد نياز؛
گردآورى اطلاعات مربوط به كتاب ها و نويسندگان و ناشران؛
آگاهى دادن به مراجعان درباره كتاب هاى مورد علاقه ايشان؛
فراهم كردن چكيده مواد چاپى؛
هدايت فعاليت هاى گروهى مربوط به كتابخانه؛
همكارى با گروه هاى علاقه مند به كتابخانه؛
گردآورى و توزيع عنوان هاى كتب پرخواننده؛

كمك به مراجعان در يافتن محل كتاب و انتخاب كتاب مورد نظر؛

 

 

 

© Copyright 2013 | PouyaDesign. All Rights Reserved

کليه حقوق اين وب سايت متعلق به کتابخانه دانشگاه اديان و مذاهب مي باشد.