رونمایی از کتاب کیش گنوسی در کتاب سرای دانشگاه ادیان و مذاهب

مراسم رونمایی از کتاب کیش گنوسی ترجمه استاد کوشکی میبدی و ویراستار علمی دکتر شکری


فومشی در کتاب سرای دانشگاه ادیان و مذاهب برگزار گردید.


alt

alt

 

© Copyright 2013 | PouyaDesign. All Rights Reserved

کليه حقوق اين وب سايت متعلق به کتابخانه دانشگاه اديان و مذاهب مي باشد.