سازماندهی و ورود 3000 عنوان کتاب جدید به مخزن کتابخانه تخصصی ادیان و مذاهب

نظر به ضرورت خدمت رسانی مطلوب به اساتید، محققان، دانشجویان و سایر اعضای کتابخانه و نیز تلاش جهت رفع نیازهای اطلاعاتی آنان، کتابخانه دانشگاه با هدف به روزسازی مجموعه منابع خود، اقدام به فهرست نویسی و سازماندهی 3000 عنوان کتاب جدید خریداری شده از نمایشگاه های بین المللی و استانی نموده است.با توجه به کاهش ظرفیت قفسه های مخزن و لزوم افزایش فضا برای ورود و چینش کتابهای جدید، با پیگیری و تلاش معاونت محترم پژوهش و حمایت معاونت محترم اداری مالی 40 عدد فقسه در 288 ردیف خریداری و در سالن مرجع نصب گردید.با تلاش همکاران پرتلاش کتابخانه مراحل انتقال کتابهای سازماندهی شده موجود در بخش آماده سازی به قفسه های جدید خریداری شده در حال انجام می باشد و به امید خدا قبل از آغاز سال تحصیلی کلیه کتابها در دسترس دانشجویان و پژوهشگران قرار داده خواهد شد.alt

 

© Copyright 2013 | PouyaDesign. All Rights Reserved

کليه حقوق اين وب سايت متعلق به کتابخانه دانشگاه اديان و مذاهب مي باشد.