تعطيات تابستاني دانشگاه اديان و مذاهب

ضمن آرزوي قبولي عبادات در ماه مبارک رمضان؛ تعطيلات تابستاني دانشگاه از تاريخ 1394/04/27 الي 1394/05/09 مي باشد. در طول اين ايام کتابخانه دانشگاه نيز تعطيل
مي باشد.

alt
 

© Copyright 2013 | PouyaDesign. All Rights Reserved

کليه حقوق اين وب سايت متعلق به کتابخانه دانشگاه اديان و مذاهب مي باشد.